Działalność charytatywna

Zarząd i pracownicy firmy Seen Distribution nie tylko skupiają się w swojej pracy na osiąganiu dobrych wyników finansowych. Nasze sukcesy rodzą potrzebę pomocy innym, dlatego aktywnie angażujemy się w pomoc charytatywną, której przejawem jest troska o osoby mniej sprawne oraz o dzieci.

Od wielu lat wspieramy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Każdego roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia ofiarujemy Ośrodkowi wsparcie finansowe lub sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych dla niewidomych uczniów. Cieszymy się, że choć w niewielkim stopniu możemy przyczynić się do zwiększenia szans na samodzielne życie Wychowanków Ośrodka. www.laski.edu.pl